Op zoek naar jouw ultieme smaak?

Kaas.nl Algemene voorwaarden

Bedankt voor het bezoeken van onze website. Door het bezoeken van deze website gaat u
akkoord met deze website voorwaarden. Lees deze voorwaarden daarom aandachtig door. Wij
behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen in deze
voorwaarden aan te brengen.

Verwijzingen naar “wij”, “ons” of Kaas.nl verwijzen naar Velder. B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 29041638 en is
gevestigd op de Broekveldselaan 9, te Bodegraven.

1. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en
merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze
website zijn eigendom van Kaas.nl of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende
eigenaar. U mag deze website alleen gebruiken voor niet-commerciële doeleinden.

2. Aansprakelijkheid

Wij hebben deze website met zorg samengesteld om er voor te zorgen dat de inhoud van de
website correct en compleet is. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden
aangeboden en u bezoekt deze website voor eigen risico. Wij garanderen niet dat de website of
de servers waarop deze website staat, vrij zijn van virussen.
Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan
ook, direct of indirect, op welke wijze dan ook ontstaan, voortvloeiend uit uw gebruik van deze
website of andere websites die aan deze website zijn gelinkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor
schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website, uw handelen op basis van informatie op
deze website of het feit dat bepaalde informatie op de website niet correct of compleet is of dat
deze informatie (tijdelijk) niet beschikbaar is.

3. Links

Deze website kan links of andere verwijzingen bevatten naar andere websites. Dit betekent niet
dat wij verbonden zijn met deze andere websites en verantwoordelijk zijn voor deze andere
websites inclusief de daarin opgenomen informatie.

4. Informatie die u aan ons verstrekt

Informatie die u aan ons verstrekt via deze website, wordt eigendom van Kaas.nl en kan
gebruikt worden door Kaas.nl voor bijvoorbeeld reproductie, online publicatie of print publicatie.
Het is ons toegestaan om ideeën, drukwerk, uitvindingen, suggesties of concepten die
onderdeel zijn van de informatie die u ons verstrekt via deze website, te gebruiken zonder dat
wij hiervoor een vergoeding aan u verschuldigd zijn. Uw persoonsgegevens worden, conform
ons Privacy Statement, vertrouwelijk behandeld.

Indien u aan ons informatie verstrekt, garandeert u dat u de eigenaar bent van deze informatie
en dat het gebruik door Kaas.nl van deze informatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele)
eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is. Kaas.nl heeft nooit de verplichting
om enige informatie die u verstrekt, te gebruiken.